Бусад мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл

Микро Кредит ББСБ болон банк санхүүгийн талаарх мэдээлэл

point

Бид банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд иргэд болон Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн зөвлөгөө м

Цааш үзэх

“Зээл” гэдэг нь Банк болон Санхүүгийн байгууллагаас албан байгууллага эсвэл хувь хүн өөрийн хэрэгцээнд тохируулан шаардлагатай санхүүжилтийг  тодорхой хугацаанд, хүүний хамт,  эргүүлэн төлөх нөхцөлтэйгөөр авахыг хэлнэ.

Цааш үзэх

Итгэлцэл бол хүн бүрийн ашиглах боломжтой олон талт баялгыг бүтээх, бий болгох зорилготой нэгэн төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.

Цааш үзэх

2020 онд манай улс нийт 53’087 ширхэг суудлын автомашин импортолжээ. Энэ нь өмнөх оныхоос 16’385 буюу нийт 30%-иар буурсан үзүүлэлт гарлаа. Суудлын авто машины импорт буурч байгаа нь цаг үеийн нөхцөл байдал болон тээвэр, ложистик хил гаалийн асуудлуудтай холбоотой.

Цааш үзэх