Бусад мэдээлэл

Цалингийн зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Цалингийн орлогоороо зээлийн төлбөрийг сар бүр тогтмол төлөх чадвартай иргэнд зориулан олгож буй зээл бөгөөд зээлийн зориулалтыг ББСБ-с хянахгүй.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

10,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

18 сар хүртэл

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.5%

Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлийн эргэн төлөлт

Тэнцүү төлөлт

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Төлбөр орлогын харьцаа

Төлбөр орлогын харьцаа

60%

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Шаардлагатай тохиолдолд батлан даагч шаардана
 • Шаардлагатай тохиолдолд: 5 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй зээлд үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө барьцаална
 • Тухайн байгууллагадаа 6 ба түүнээс дээш сар ажилласан, үндсэн ажилтан байх

Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь Улаанбаатар хотод байрлалтай байх ба зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн мөн хууль ёсны байх шаардлагатай /Бэлэглэх гэрээгээр авсан байр бол уг гэрээ хийгдсэнээс 1 жил өнгөрсөн байх ёстой, Хотын дахин төлөвлөлтөд орсон , НМХГазараас акт тогтоосон хуучин байр барьцаанд авахгүй
 • Автомашин барьцаалж байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийн даатгал заавал шаардах ба тухайн автомашиныг унахаар эсвэл ББСБ-ын гэрээт зогсоолд тавьж болно.
 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь түргэн борлогдохуйц шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх

Зээл хүсэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Байгууллагын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар
 • Цалингийн дансны хуулга /6-12 сар/
 • Хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн орлого нотлох баримтууд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд

Зээлийн үндсэн барьцаа:

 • Цалингийн тогтмол орлого

Зээлийн

тооцоолуур

цахим