Бусад мэдээлэл

Бизнесийн шугамын зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Зээл хүсэгч иргэн, хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог, эргэлтэнд уялдуулан бараа материалын худалдан авалт, авлагын санхүүжүүлэлт зэрэг богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан нээх зээлийн эрх юм. Зээлдэгч зээлийн шугамын батлагдсан эрхийн хэмжээнд зээлээ төлөх, дахин авах эрхтэй зээл

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хэмжээ

100,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

12 сар

Зээлийн хүү

Зээлийн хүү

3.0% - 3.5%

Давтан зээл

Давтан зээл

Зээлийн хүү 0.1% функтээр буурах

Зээл олголтын шимтгэл

Зээл олголтын шимтгэл

1%

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

Зээлийн нөхцөл өөрчлөх шимтгэл

1%

Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлийн шугамын нийт хэмжээнээс ашигласан дүнгийн 10%-тай тэнцэх төлбөрийг хүүгийн хамт дараа сардаа багтаан заавал төлөх

 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлж буй аливаа асуудалгүй байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх

Зээлийн барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага:

 • Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь Улаанбаатар хотод байрлалтай байх ба зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн мөн хууль ёсны байх шаардлагатай /Бэлэглэх гэрээгээр авсан байр бол уг гэрээ хийгдсэнээс 1 жил өнгөрсөн байх ёстой, Хотын дахин төлөвлөлтөд орсон , НМХГазараас акт тогтоосон хуучин байр барьцаанд авахгүй
 • Түргэн борлогдохуйц шинж чанарыг өөртөө агуулсан байх
 • Автомашин барьцаалж байгаа тохиолдолд эд хөрөнгийн даатгал заавал шаардана

Хувь хүн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас болон харъяалагдах хорооноос, иргэний үнэмлэхний хаяг хорооны тодорхойлолтоос зөрсөн тохиолдолд шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн хуудас заавал шаардана./
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Бизнесийн талаар мэдээлэл

Хуулийн этгээд бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүсэгчийн анкет /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүссэн албан бичиг, гүйцэтгэх удирдлагын анкет, 1% цээж зураг
 • ААНБ-ын гэрчилгээ болон дүрмийн хуулбар, зээл авах зээлийн гэрээ байгуулах хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэл, зөвшөөрөл
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас лавлагаа
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны танилцуулга

Зээлийн барьцааны төрөл:

Орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Амины орон сууц Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Хашаа байшин Зах зээлийн үнэлгээний 40%
Өмчлөх эрхтэй газар Зах зээлийн үнэлгээний 40%
Объект Зах зээлийн үнэлгээний 30%
Авто зогсоол Зах зээлийн үнэлгээний 50%
Суудлын автомашин Зах зээлийн үнэлгээний 50%

Зээлийн

тооцоолуур

цахим