Бусад мэдээлэл

Микро зээл

Бид таньд дараах зээлийг санал болгож байна

point

Зээлийн нөхцөл Зээлийн нөхцөл

Цалингийн орлогоороо зээлийн төлбөрийг 30 хоногт тогтмол төлөх чадвартай иргэнд зориулсан зээл /Зээлийн зориулалтыг ББСБ-с хянахгүй/

Зээлийн гэрээний хугацаа

Зээлийн гэрээний хугацаа

1 жил

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хугацаа

30 хоног

Зээлийн сунгалт

Зээлийн сунгалт

11 удаа

Зээлийн хэмжээ ба шимтгэл:

200.000₮ - 300.000₮15,000₮ шимтгэл
301.000₮ - 400.000₮20,000₮ шимтгэл
401.000₮ - 500.000₮25,000₮ шимтгэл
501.000₮ - 1.000.000₮30,000₮ шимтгэл

Зээлийн хугацаа сунгах шимтгэл:

200.000₮ - 300.000₮15,000₮ шимтгэл
301.000₮ - 400.000₮20,000₮ шимтгэл
401.000₮ - 500.000₮25,000₮ шимтгэл
501.000₮ - 1.000.000₮30,000₮ шимтгэл
 • Тавигдах шаардлага Тавигдах шаардлага
 • Бүрдүүлэх материал Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн барьцаа Зээлийн барьцаа

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотын оршин суугч байх
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
 • Тухайн байгууллагадаа 6 ба түүнээс дээш сар ажилласан, үндсэн ажилтан байх

Зээл хүсэгчийн бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээл хүсэгчийн анкет, 1% цээж зураг /ББСБ маягтын дагуу/
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Байгууллагын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
 • Хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар
 • Цалингийн дансны хуулга /12 сар/

Зээлийн үндсэн барьцаа:

 • Цалингийн тогтмол орлого

Зээлийн

тооцоолуур

цахим